ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τμήματος κ.Μιχάλης Τζάκης προσκαλεί όσα από τα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να προσφέρουν στο έργο του Επιστημονικού Τμήματος, την Τετάρτη 24/5/2017 και ώρα 21.00΄στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (Νοταρά 71, Πειραιάς).