ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δ.σ. της Ε.Ο.Ο. αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας του Βαρόμετρου των Επαγγελματιών Οδοντιάτρων με σκοπό τη σκιαγράφηση των συνθηκών άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ